İlkelerimiz

İlkelerimiz

 

İlkelerimiz

 

Aracısız Olma

Tarım ve hayvancılık sektöründe kazananın üreticiler olması gerektiğine inanıyoruz. Üreticinin emeğine saygı duyuyor ve yüksek aracı maliyetlerini kaldırarak üreticilerin hak ettiklerini kazanmalarını sağlıyoruz.

Tüketicinin iyi ürüne olan yolculuğunun üretici ile kuracağı direkt temas yoluyla gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Komşuluk bağının önemini vurguluyoruz ve tüketiciyi üretici komşusuyla buluşturuyoruz.

 

Komisyonsuz Hizmet

Üreticilerin satış gelirleri üzerinden herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Üreticilerin Türkiye’nin dört bir tarafındaki tüketicilerle tanışması ve tüketicilerin de farklı üreticilere ulaşabilmeleri için tanıtım faaliyeti hizmetleri sunuyoruz.

 

Sürdürülebilirlik ve Kırsal Kalkınma

Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve sosyo-ekonomik gelişimi için tarım ve hayvancılıkta yaratılacak katma değeri önemsiyoruz. Güçlü bir ekonominin tesisi noktasında yerel üreticilerin ve yerli üretimin destekçisiyiz. Tüketicilerin yerele ve yerliye olan yolculuklarına eşlik ederek onlara stabil bir ekonomi ve sürdürülebilir bir gelecek için kırsal kalkınmanın oynadığı rolü vurguluyoruz.

 

Teknoloji Odaklılık

Kırsal kalkınmanın ön koşulunun günün teknolojik gelişmelerini benimsemek ve geleceğe hazır olmakla mümkün olduğuna inanıyoruz. Üreticilerin, internet çağının gereksinimlerine ayak uydurabilmeleri ve bir sonraki teknolojik dönüşümde dirençli kalabilmeleri için çalışıyoruz.

 

Kapsayıcılık

100’den fazla kategorimiz ile Türkiye’de tarım ve hayvancılık adına faaliyet gösteren kooperatifleri, büyük ve küçük bütün işletmeleri ve aile müesseslerini, kalite standartlarına uygun şekilde üretim yapmaları kaydıyla destekliyoruz. Organik tarım, iyi tarım ve geleneksel tarım uygulayıcılarını, adil ticareti destekleyenleri ve artizan üretim yapan işletmeleri sertifikasyonları olma kaydıyla öne çıkarıyoruz.